Welkom bij Mirithi Group

Mirithi Group is een overkoepeld bedrijf dat inspeelt op onze snel veranderende wereld. De huidige maatschappij met zijn complexe structuren slaagt er niet in om doeltreffend maatschappelijke vooruitgang te boeken.

Achteruitgang via de huidige weg

Van auto gaan we terug naar fietsen, wat een achteruitgang is op vlak van mobiliteit. Dit terwijl de ontwikkelingen van de meerderheid van de vliegtuigen al jaar en dag onveranderd is gebleven en dat de diesel-, benzine- en electromotoren beter dan ooit geoptimaliseerd zijn of in volle evolutie zijn. Van socialisme gaan we naar individualisme, waar iedereen als individu veel kwetsbaarder door wordt. En van nationalisme gaan we naar een multiculturalisme waarbij we ons eigenheid als volk verliezen. Kortom: Een achteruitgang is via deze weg onvermijdelijk.

Nieuw bovennatuurlijk leiderschap

Wij bij Mirithi Group weten dat het anders kan, maar dat kan enkel door het bestijgen van een bovennatuurlijk leiderschap die een diepgewortelde verandering voor de maatschappij met zich meebrengt. Een leiderschap dat handelt vanuit eer en geweten. Een leiderschap die door zijn eigenheid en idee als doel op zich, ook de wereld ten gronde verbetert.

Van consumptiemaatschappij naar een op middelen gebaseerde maatschappij

Daar waar de huidige consumptiemaatschappij en vele bedrijven gebaseerd zijn op macht en winstbejag, creëren wij een revolutie en voorbeeldfunctie ten gunste van alles en iedereen. Dit is wat de wereld nu wil. Dit is waar de wereld nu nood aan heeft en omvat het harmoniseren van alle levende wezens in hun omgeving en levenssfeer. Dit wordt bereikt door het optimaal verdelen en gebruiken van grondstoffen tot eindproducten en diensten in een op middelen gebaseerde samenleving. Dit en dit alleen is wat iedereen verdient en wat Mirithi Group mee helpt bereiken.

Hoe revolutioneren en harmoniseren?

Wij implementeren alles en iedereen in ons bedrijf wat dit hoger doel kan dienen, in volgorde van beschikbaarheid en kwaliteit, belangrijkheid, en wanneer de middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Wij zijn actief op alle gebieden die men zich kan indenken en handelen dus vanuit holistisch oogpunt. Dit omdat we vanuit een totalitair concept werken ten behoeve van, en in de eerste plaats: een betere wereld voor zijn bewoners. Bijgevolg worden mensen en mensengroepen niet uitgesloten, niet veroordeeld en niet tekortgedaan, tegenover iets of iemand. Wij hebben jou als individu met jouw bijdrage nodig en er zal naar jou geluisterd worden!

Ook via politieke partij

Wij bij Mirithi weten dat de wereldproblemen niet alleen kunnen opgelost worden door een reguliere democratische politieke partij. Zij vallen regelmatig terug op verouderde en achterhaalde ideeëngoeden en kunnen zo nooit een totaaloplossing aanreiken voor de huidige opspelende problematieken.

Wij bieden oplossingen voor alle problemen

Problemen zijn vandaag de dag zo complex geworden dat ze van binnenuit dienen aangepakt te worden door een hogere kracht. De kennis en oplossingen om dit te doen zijn sinds het begin der schepping beschikbaar, maar zij dienen jammer genoeg niet de huidige monetaire consumptiemaatschappij doordat persoonlijk winstbejag belangrijker wordt geacht dan de algemene welvaart en algemene welzijn van iedereen. Bijgevolg worden zij dus onderdrukt door het huidige etablissement. Ten slotte is dit nu net waar de mensheid de handschoen voor neergelegd heeft en waartegen Mirithi overwint.

We are Mirithi.
We’re Legion.
We sometimes forgive.
We’ll never forget.

You can’t live in fear
And the Light will Live over Darkness

Expect us.
Forever in Eternity.
Into Infinity and Beyond…